+48 609 475 819

banner

SPÓŁKA Z O.O. PRZEZ INTERNET – REJESTRACJA S24 W PIGUŁCE

Spółka z o.o. założona przez internet – rejestracja S24 w pigułce.

Kodeks spółek handlowych wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom ułatwiając im rejestrację sp. z o.o. drogą internetową, za pomocą uproszczonego trybu, tzw. S24. Do samej rejestracji niezbędne jest jedynie skorzystanie z wzorca umowy sp. z o.o. dostępnego w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym wypadku nie ma konieczności spisywania umowy spółki z udziałem notariusza czy osobiste stawiennictwo w sądzie rejestrowym, a wszelkie niezbędne dokumenty generowane są automatycznie.

  1. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się jako użytkownik w systemie eKRS. Rejestracja jest możliwa zarówno dla obywateli Polski jak i cudzoziemców. Weryfikacja danych może nastąpić na podstawie dowodu osobistego, paszportu, karty stałego pobytu czy tymczasowego zaświadczenia tożsamości. Istotnym faktem jest jednak to, iż w procesie rejestracji koniecznym wymogiem jest współdziałanie wszystkich przyszłych wspólników, gdyż każdy z nich musi posiadać aktywne konto w systemie oraz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).
  2. Drugim krokiem jest zgromadzenie i przygotowanie niezbędnych danych do rejestracji. Dotyczy to przede wszystkim:

– nazwy spółki,

– listy wspólników, członków organów zarządczych spółki oraz listy stawających,

– właściwego sądu rejestrowego według siedziby spółki,

– oddziałów spółki (o ile spółka przewiduje takową możliwość),

– danych adresowych spółki (w systemie istnieje możliwość sprawdzenia czy nazwa nie jest wykorzystywana przez inną spółkę oraz ustalenia przedmiotu działalności spółki)

  1. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie wymaganych danych do formularza wniosku w systemie. Procedura S24 z pewnością staje się bardziej atrakcyjna ze względu na fakt, iż jednocześnie z rejestracją spółki można dokonać jej zgłoszenia do KRS, oczywiście za uiszczeniem odpowiedniej opłaty. Kolejną z zalet systemu jest również automatyczne przekazanie danych do pozostałych urzędowych rejestrów (np. w celu nadania NIP i REGON) – funkcjonuje w tym przypadku tzw. reguła „jednego okienka”.

 

  1. Czwartym krokiem jest wygenerowanie dokumentów praz wniosku rejestracyjnego. Na tym etapie istnieje możliwość ich przeglądania oraz dokonywania wszelkich korekt.

 

  1. Piątym etapem jest podpisanie dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego, bądź podpisu tzw. profilem zaufanym.

 

  1. Ostatnim krokiem jest opłacenie wniosku za pośrednictwem systemu płatności. Na koszty składają się przede wszystkim:

– opłata za wpis do KRS – 250 zł

– opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł

– opłata manipulacyjna płatności

Po dokonaniu rejestracji S24 należy jednak pamiętać o dopełnieniu pozostałych niezbędnych formalności związanych z zarejestrowaniem spółki, m.in.:

– zarząd spółki, w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru, musi złożyć do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki. Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej 40 zł,

– podatnicy VAT, na co najmniej 7 dni przed pierwszą transakcją VAT, powinni złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT nim rozpoczną dostarczanie towarów lub świadczenie usług,

– należy uaktualnić niektóre dane nt. tej spółki na formularzu NIP-8, m.in. poinformować o numerze konta bankowego spółki służącego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 

Bezsprzecznie należy stwierdzić, iż system rejestracji S24 niesie dla przedsiębiorcy liczne udogodnienia m.in. przyjęty wzorzec umowy wykluczający niekorzystne zapisy dla wspólników, niewątpliwe korzyści majątkowe (brak konieczności opłaty taksy notarialnej czy niższe o połowę koszty wpisu do KRS) czy wreszcie możliwość szybkiego i sprawnego załatwienia sprawy, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie rejestrowym.

 

W razie chęci rejestracji spółki zapraszam do kontaktu z Kancelarią, która kompleksowo przeprowadzi proces rejestracyjny zarówno przy wykorzystaniu systemu S24, jak i drogą tradycyjną.