+48 609 475 819

banner

BLOG

';

Bardzo często na forach internetowych lub w rozmowach towarzyskich poruszane są tematy interpretacji przepisów obowiązującego prawa. Niestety podczas takich dyskusji prezentowanych jest wiele niesprawdzonych i nieprawdziwych wniosków, co prowadzi do tworzenia się mitów prawnych...

Panuje powszechne przekonanie, że wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia zamyka sprawę spadkową i jest jednocześnie dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych. Takie przekonanie najczęściej rewidowane jest dopiero w...

Rozpoczynając działalność gospodarczą, już na etapie rejestrowania firmy należy zdecydować w jaki sposób będziemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Decyzja w tej sprawie jest o tyle ryzykowna, że musi zostać podjęta przed rozpoczęciem działalności,  w oparciu o przewidywania,...

W polskim systemie prawnym dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Spadkodawca za pomocą testamentu może zarówno ustanowić swoich spadkobierców, jak i przekazać pojedyncze składniki majątku czy nałożyć konkretne obowiązki na wskazane osoby. Podjęcie...

Darowizna jest jednostronną czynnością prawną, bardzo często wykorzystywaną, szczególnie w stosunkach rodzinnych lub koleżeńskich. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy z różnych przyczyn, darczyńca chce odwołać swoją darowiznę. W polskim prawie istnieje taka możliwość, jednak...

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego, która umożliwia nieodpłatne nabycie własności rzeczy po spełnieniu kilku warunków. Szczególnie interesującą możliwością jest nabycie w ten sposób własności, często bardzo wartościowych nieruchomości, które możliwe jest nawet przez...

Spółka z o.o. założona przez internet - rejestracja S24 w pigułce. Kodeks spółek handlowych wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom ułatwiając im rejestrację sp. z o.o. drogą internetową, za pomocą uproszczonego trybu, tzw. S24. Do samej rejestracji niezbędne jest jedynie skorzystanie z...

REKLAMACJA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU - GWARANCJA I RĘKOJMIA JAKO NASZE PODSTAWOWE PRAWA. Dla wielu z nas zakupy to czynność wykonywana regularnie w życiu codziennym. Zwykle jednak nie zastanawiamy się nad tym, jakie skutki prawne takie czynności wywołują. Tymczasem warto się z nimi...

GDY CZEKA CIĘ ZWOLNIENIE Z PRACY.. - ZASADY WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ Z pracodawcą można rozstać się na dwa sposoby: za porozumieniem stron, gdzie termin i warunki zakończenia współpracy ustalane są wspólnie z pracownikiem na zasadzie konsensusu oraz poprzez oświadczenie jednej ze...

Rozwód z orzekaniem o winie Brak porozumienia Wyłączna wina małżonka, który żąda rozwodu ma szczególnie istotne znaczenie. W tym wypadku sąd nie może orzec rozwodu, gdy domaga się go wyłącznie winny małżonek, a jednocześnie niewinny nie wyraża na niego zgody. Od zasady tej...