+48 609 475 819

banner

Bardzo często na forach internetowych lub w rozmowach towarzyskich poruszane są tematy interpretacji przepisów obowiązującego prawa. Niestety podczas takich dyskusji prezentowanych jest wiele niesprawdzonych i nieprawdziwych wniosków, co prowadzi do tworzenia się mitów prawnych...

W polskim systemie prawnym dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Spadkodawca za pomocą testamentu może zarówno ustanowić swoich spadkobierców, jak i przekazać pojedyncze składniki majątku czy nałożyć konkretne obowiązki na wskazane osoby. Podjęcie...

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej należy pamiętać także o założeniu konta bankowego, z którego dokonywane będą rozliczenia związane z prowadzoną działalnością. Dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami banki prowadzą rachunki rozliczeniowe (zwane potocznie...

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na nabycie mieszkania od dewelopera. Dla tego rodzaju inwestycji ustawodawca przewidział odrębne regulacje w stosunku do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym. Dlatego przed zakupem nowego mieszkania warto dowiedzieć się w jaki...

Zakup mieszkania to bardzo poważna decyzja, która wiąże się z wysokimi kosztami, a tym samym dużym ryzykiem i obawą przed utratą środków lub złym ulokowaniem kapitału. Istnieją jednak możliwości, zarówno faktyczne jak i prawne, aby zminimalizować ewentualne ryzyko. Każda osoba...

Rozpoczynając działalność gospodarczą oprócz wyboru formy opodatkowania przyszłego dochodu należy przeanalizować regulacje dotyczące podatku od towarów i usług (VAT). Zasadniczo, przedsiębiorca nie musi zostać podatnikiem czynnym VAT, ponieważ ustawodawca, pod pewnymi warunkami, daje...

Spłacanie, refinansowanie, konsolidacja lub przeniesienie do innego banku, kredytu z wyprzedzeniem jest stosunkowo częstą praktyką. Takie działanie pozwala kredytobiorcy m.in. zmniejszyć kwotę z tytułu odsetek czy skrócić okres ponoszenia opłat za ewentualne ubezpieczenie. Okazuje się...

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczeń i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie w polskim prawie istnieją regulacje, mające na celu zachęcenie do zakładania działalności gospodarczej, które znacznie...

Rozpoczęcie działalności gospodarczej kojarzy się często z koniecznością załatwienia wielu formalności. W praktyce, założenie własnej firmy nie jest skomplikowanym procesem. Należy jednak wiedzieć jakie kroki podjąć, gdzie się udać i jakie wypełnić dokumenty. Początkujący...

Panuje powszechne przekonanie, że wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia zamyka sprawę spadkową i jest jednocześnie dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych. Takie przekonanie najczęściej rewidowane jest dopiero w...