+48 609 475 819

banner

Rozwód z orzekaniem o winie Brak porozumienia Wyłączna wina małżonka, który żąda rozwodu ma szczególnie istotne znaczenie. W tym wypadku sąd nie może orzec rozwodu, gdy domaga się go wyłącznie winny małżonek, a jednocześnie niewinny nie wyraża na niego zgody. Od zasady tej...