+48 609 475 819

banner

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO FIRMOWE I RACHUNEK VAT?

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej należy pamiętać także o założeniu konta bankowego, z którego dokonywane będą rozliczenia związane z prowadzoną działalnością. Dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami banki prowadzą rachunki rozliczeniowe (zwane potocznie kontami firmowymi). Są to rachunki odrębne od zwykłych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych przeznaczonych dla osób uzyskujących środki niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecnie obowiązujące przepisy nakazują przedsiębiorcy dokonywanie i przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego jeżeli kwota transakcji przekracza 15 000 złotych, a także niezależnie od wysokości kwoty, jeżeli drugą stroną jest również przedsiębiorca. Można więc zauważyć, iż możliwość płacenia gotówką jest mocno ograniczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jak założyć konto firmowe?

Założenie rachunku rozliczeniowego dla przedsiębiorców nie jest skomplikowaną procedurą i w praktyce niewiele różni się od zakładania zwykłego rachunku dla osób fizycznych. W większości banków konto firmowe można założyć zarówno udając się do oddziału jak i przez internet. Posiadaczowi konta wydana zostaje również karta płatnicza, którą będzie mógł się posługiwać do rozliczeń bezgotówkowych.

Rachunek VAT

Zakładając rachunek firmowy automatycznie zostanie także założony osobny rachunek przeznaczony do rozliczeń podatku VAT, niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług czy jest z niego zwolniony. Założenie tego rachunku nie wymaga zawarcia odrębnej umowy i jest zwolnione od dodatkowych opłat na rzecz banku. Do rachunku VAT nie otrzymuje się osobnej karty płatniczej.

Na rachunek VAT mogą wpływać co do zasady jedynie środki pieniężne związane z korzystaniem z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), w tym kwoty odpowiadające kwocie podatku VAT za nabyty przez osobę trzecią towar lub usługę oraz środki przelane przez urząd skarbowy na rzecz przedsiębiorcy z tytułu zwrotu VAT.

Możliwość korzystania przez przedsiębiorcę ze środków zgromadzonych na tym rachunku jest również ograniczona. Środki te mogą służyć jedynie do operacji związanych z mechanizmem split payment, a także do dokonywania wpłat na rachunek urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT, podatków dochodowych (CIT, PIT) i zaliczek na te podatki, a także akcyzy i cła. Ponadto ze środków zgromadzonych na rachunku VAT opłacać można składki odprowadzane przez przedsiębiorcę do ZUS.

Egzekucja środków z rachunku firmowego i rachunku VAT

Warto podkreślić, iż środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT oraz na rachunku rozliczeniowym przedsiębiorcy w wysokości odpowiadającej kwocie podatku VAT wskazanej w komunikacie przelewu nie podlegają egzekucji, chyba że jest to egzekucja należności na rzecz urzędu skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak widać, założenie konta firmowego nie jest skomplikowane i czasochłonne. Biorąc pod uwagę rozwój technologii i obecne tendencje ogólnoświatowe, należy przypuszczać, że możliwość płacenia i przyjmowania gotówki przez przedsiębiorców będzie jeszcze mocniej ograniczona niż jest obecnie, a mechanizm podzielonej płatności pozostanie już na dobre w polskim systemie podatkowym. W takiej sytuacji rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT znacznie ułatwią przedsiębiorcom dokonywanie rozliczeń, zarówno tych z kontrahentami, jak i z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.