+48 609 475 819

banner

BLOG

';

Rozwód z orzekaniem o winie Brak porozumienia Wyłączna wina małżonka, który żąda rozwodu ma szczególnie istotne znaczenie. W tym wypadku sąd nie może orzec rozwodu, gdy domaga się go wyłącznie winny małżonek, a jednocześnie niewinny nie wyraża na niego zgody. Od zasady tej...

Bardzo często na forach internetowych lub w rozmowach towarzyskich poruszane są tematy interpretacji przepisów obowiązującego prawa. Niestety podczas takich dyskusji prezentowanych jest wiele niesprawdzonych i nieprawdziwych wniosków, co prowadzi do tworzenia się mitów prawnych...

W polskim systemie prawnym dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Spadkodawca za pomocą testamentu może zarówno ustanowić swoich spadkobierców, jak i przekazać pojedyncze składniki majątku czy nałożyć konkretne obowiązki na wskazane osoby. Podjęcie...

Z roku na rok handel elektroniczny (tzw. e-commerce) staje się coraz bardziej popularny. Powstają nowe sklepy internetowe, a uznane marki, które do tej pory prowadziły handel wyłącznie w stacjonarnych placówkach również umożliwiają robienie zakupów przez internet. Choć jako konsumenci...

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej należy pamiętać także o założeniu konta bankowego, z którego dokonywane będą rozliczenia związane z prowadzoną działalnością. Dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami banki prowadzą rachunki rozliczeniowe (zwane potocznie...

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na nabycie mieszkania od dewelopera. Dla tego rodzaju inwestycji ustawodawca przewidział odrębne regulacje w stosunku do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym. Dlatego przed zakupem nowego mieszkania warto dowiedzieć się w jaki...

Zakup mieszkania to bardzo poważna decyzja, która wiąże się z wysokimi kosztami, a tym samym dużym ryzykiem i obawą przed utratą środków lub złym ulokowaniem kapitału. Istnieją jednak możliwości, zarówno faktyczne jak i prawne, aby zminimalizować ewentualne ryzyko. Każda osoba...

Rozpoczynając działalność gospodarczą oprócz wyboru formy opodatkowania przyszłego dochodu należy przeanalizować regulacje dotyczące podatku od towarów i usług (VAT). Zasadniczo, przedsiębiorca nie musi zostać podatnikiem czynnym VAT, ponieważ ustawodawca, pod pewnymi warunkami, daje...

Spłacanie, refinansowanie, konsolidacja lub przeniesienie do innego banku, kredytu z wyprzedzeniem jest stosunkowo częstą praktyką. Takie działanie pozwala kredytobiorcy m.in. zmniejszyć kwotę z tytułu odsetek czy skrócić okres ponoszenia opłat za ewentualne ubezpieczenie. Okazuje się...

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczeń i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie w polskim prawie istnieją regulacje, mające na celu zachęcenie do zakładania działalności gospodarczej, które znacznie...